Stavebný manažment

Naša spoločnosť EYE s.r.o. zabezpečuje kompletný stavebný manažment projektu - plánovanie, riadenie a kontrolu stavebných činností. Od začiatočného plánovania a projektovania cez samotnú realizáciu až po kolaudáciu a odovzdanie stavby.

 

Riadime a kontrolujeme všetky rozmery projektu - časový, finančný, technický a kvalitatívny.

 

Kooordinujeme spoluprácu medzi rôznymi dodávateľmi stavby a zaisťujeme tak plynulý postup prác v súlade s časovým harmonogramom.