Stavba a projekcia

Spoločnosť EYE s.r.o. sa v spolupráci s partnerskými organizáciami zaoberá stavebnou a projekčnou činnosťou. Zabezpečujeme komplexnú realizáciu pozemných stavieb od úplného začiatku - prípravy projektu a jeho dokumentácie - cez samotnú stavebnú činnosť až po finalizáciu, kolaudáciu a odovzdanie hotovej stavby majiteľovi.

 

V spolupráci so skúsenými architektmi sa snažíme našim klientom navrhnúť čo najlepšie riešenia s ohľadom na ich požiadavky. Našim cieľom je vypracovať vhodný a moderný projekt podľa ich predstáv s optimalizovanými finančnými a časovými nákladmi. Zaistíme vypracovanie architektonických návrhov, vizualizácií a vypracovanie výkresových dokumentácií pre stavebné povolenia a realizácie podľa individuálnych požiadaviek klientov.

 

Okrem projekčnej činnosti sa venujeme aj stavebnej činnosti. Zabezpečujem dodanie všetkých služieb potrebných k samotnej realizácii projektu.