Facility management

Spoločnosť EYE s.r.o. poskytuje služby facility manažmentu - komplexnej správy budov - zahŕňajúce prevádzku, údržbu a servis technologických zariadení, údržbu infraštuktúry budov, rozvodov elektriny, plynu, vody a odpadov, údržbu vonkajších priestorov, zabezpečenie havarijnej služby, napojenie objektu na diaľkový monitoring, zabezpečenie kompletnej činnosť súvisiacej s požiarnou ochranou a BOZP.

 

Zabezpečujeme zároveň administratívne služby týkajúce sa správy rôznych nehnuteľností ako sú príprava podkladov k rôznym potrebám, správa platieb za médiá a služby, vykonanie revízií, odborných technických prehliadok podľa platných vyhlášok a noriem.

 

Vďaka tejto službe sa nemusí majiteľ budovy zaťažovať týmito činnosťami, ktoré nevyhnutne súvisia so správou každej budovy. Všetky potrebné úkony a činnosti zariadime za neho a zároveň mu vďaka našim skúsenostiam zabezpečíme úsporu finančných nákladov na túto správu a predovšetkým úsporu jeho vzácneho času.