Lokalita

Pozemky pre navrhovanú zástavbu sa nachádzajú za severozápadnou hranicou intravilánu obce Veľký Slavkov, okres Poprad. Lokalita je zaujímavá minimálnymi dopravnými vzdialenosťami za atrakciami Vysokých Tatier, aj zázemím mesta. Zmena územného plánu rieši na tomto území rozšírenie zástavby obce i nové dopravné napojenia.

 

Odporúčame navštíviť stránky obce Veľký Slavkov.