Mlynčeky - byty/apartmány

Byty/apartmány

Súčasťou projektu IBV Mlynčeky je rekonštrukcia rozostavanej budovy s 3 nadzemnými podlažiami. Plánované byty-apartmány  budú riešené ako 1 až 4-izbové jednotky s adekvátnym sociálnym zázemím. Súčasťou každej navrhovanej jednotky je terasa. K jednotkám na 2. a 3.NP budú vytvorené skladovacie bunky na 1.NP. Na priľahlom pozemku sú navrhované státia pre automobily.

Priložená štúdia je orientačná, pripravujeme projekt pre stavebné povolenie.

1. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
1.01 54,33 201,74    
1.02 50,19 75,46    
1.03 55,71 64,17    
1.04 86,93 172,78    
1.05 65,30 344,77    
1.06 54,77 63,91    
1.07 46,81 41,50    
1.08 50,80 29,26    
1.09 78,94 134,10    

 

2. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
2.10 72,13 128,22    
2.11 63,20 31,40    
2.12 54,46 13,07    
2.13 55,19 30,02    
2.14 58,97 62,82    
2.15 58,89 26,92    
2.16 62,90 18,53    

 

3. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
3.17 89,15 33,87    
3.18 81,04 51,32    
3.19 108,60 26,49    

 

Vizuály

Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal