Mlynčeky - byty/apartmány

Byty/apartmány

Súčasťou projektu IBV Mlynčeky je rekonštrukcia rozostavanej budovy s 3 nadzemnými podlažiami. Plánované byty-apartmány  budú riešené ako 1 až 4-izbové jednotky s adekvátnym sociálnym zázemím. Súčasťou každej navrhovanej jednotky je terasa. K jednotkám na 2. a 3.NP budú vytvorené skladovacie bunky na 1.NP. Na priľahlom pozemku sú navrhované státia pre automobily.

Priložená štúdia je orientačná, pripravujeme projekt pre stavebné povolenie.

1. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
BYT 1 55,1 -    
BYT 2 60,2 12,9    
BYT 3 49,1 14,7    
BYT 4 59,3 13,6    
BYT 5 63,4 14,0    
BYT 6 42,8 14,7    
BYT 7 44,4 15,6    
BYT 8 67,5 13,8    
CEST. KANC. 59,9 13,8    
REAL. KANC. 58,3 13,8    

 

2. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
BYT 11 76,8 -    
BYT 12 72,3 42,5    
BYT 13 52,6 7,7    
BYT 14 57,6 11,1    
BYT 15 62,0 38,1    
BYT 16 44,6 31,4    
BYT 17 46,1 14,7    
BYT 18 46,8 23,8    

 

3. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
BYT 19 93,2 29,2    
BYT 20 35,3 20,3    
BYT 21 80,9 38,9    
BYT 22 43,6 11,3    
BYT 23 47,2 11,8    

 

Vizuály

Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal