Lokalita

Pozemky sa nachádzajú v mestej časti Košice - Sever na ulici Za štadiónom, priamo za futablovým štadiónom TJ Lokomotíva Košice.

 

Košice sú s vyše 240 000 obyvateľmi druhým najväčším mestom Slovenska, sú centrom celého východného Slovenska a sídlom Košického kraja a regionálnej samosprávy – Košického samosprávneho kraja. Sú významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného života.

 

Lokalita ako súčasť mesta je napojená na všetky inžinierske siete - verejný vodovod, splašková kanalizácia, verejná elektrická sieť a plynovod. Z ulice je priamy prístup na Čermeľskú cestu ako hlavnú dopravnú tepnu tejto časti mesta.