Čermeľské údolie 2

Čermeľ celok

 

Pre podrobnejšie informácie o jednotlivých domoch, ich cenách a pôdorysoch, kliknite pomocou myšky na jednotlivé domy na tomto obrázku.

Spoločnosť EYE s.r.o. plánuje výstavbu 5 individuálne stojacich, dvojpodlažných dvojdomov s jednotným architektonickým výrazom.

 

Plánované 2 typy domov s navrhovanou úžitkovou plochou:

  • A  150,4 m2
  • B  137,1 m2

Súčasťou je prístrešok pre parkovanie 2 áut.
Prístupovaná komunikácia je zaústená na ul. Za štadiónom.
Stavby budú mať samostatné vodovodné, kanalizačné, plynové a elektrické prípojky.
Kúrenie - nizkoteplotné rozvody.

Pozemky sa nachádzajú v mestej časti Košice - Sever na ulici Za štadiónom, priamo za futablovým štadiónom TJ Lokomotíva Košice.

 

Košice sú s vyše 240 000 obyvateľmi druhým najväčším mestom Slovenska, sú centrom celého východného Slovenska a sídlom Košického kraja a regionálnej samosprávy – Košického samosprávneho kraja. Sú významným centrom politického, hospodárskeho, kultúrneho a cirkevného života.

 

Lokalita ako súčasť mesta je napojená na všetky inžinierske siete - verejný vodovod, splašková kanalizácia, verejná elektrická sieť a plynovod. Z ulice je priamy prístup na Čermeľskú cestu ako hlavnú dopravnú tepnu tejto časti mesta.

 

 

Vizualizácie

eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal eyereal