Mlynčeky - byty/apartmány

 

Byty/apartmány

 

Súčasťou projektu IBV Mlynčeky je rekonštrukcia polyfunkčného objektu - budovy s 3 nadzemnými podlažiami. Byty-apartmány budú riešené ako 1 až 3-izbové jednotky s adekvátnym sociálnym zázemím. Súčasťou každej navrhovanej jednotky je terasa. K jednotkám je možné pričleniť skladovaciu bunku na 1.PP.

V objekte bude inštalovaný výťah . Na priľahlom pozemku sú navrhované státia pre automobily.

V súčasnosti sa realizujú vnútorné omietky a fasáda , rozvody - vodovod, kanalizácia, elektro, internet sú realizované.

Byty mienime finalizovať do štádia s podlahami, dvermi a zariadením kúpelní.

Cena bytu je v štádiu holobyt a je orientačná!

Stavba má vydané právoplatné stavebné povolenie.

Byty a spoluvlastnícke podiely sú zapísané na LV č.1623 k.ú.Mlynčeky (niektoré čísla bytov na LV sú iné ako v pôdorysoch).

 

1. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
BYT LV Byt č. m2 terasa cena Stav
BYT 1 Byt č.1 73 6   rez
BYT 2 Byt č.2 63 24 135 voľný
BYT 3 Byt č.3 51 24 115 voľný
BYT 4 Byt č.4 67 24 142 voľný
BYT 5 Byt č.5 65 47   rez
BYT 6 Byt č.6 43 21   rez
BYT 7 Byt č.7 45 47   rez
BYT 8 Byt č.8 69 27 145 voľný
CEST. KANC. NP č.17 61 27 132 voľný
REAL. KANC. NP č.18 59 27 129 voľný

 

2. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
BYT LV Byt č. m2 terasa cena Stav
BYT 11 Byt č.9 78 6   rez
BYT 12 Byt č.10 74 42 170 voľný
BYT 13 Byt č.11 56 14 130 voľný
BYT 14 Byt č.12 58 11   rez
BYT 15 Byt č.13 77 18   rez
BYT 16 Byt č.14 61 13   rez
BYT 17 Byt č.15 46 13   pred
BYT 18 Byt č.16 55 15   pred

 

3. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
BYT LV Byt č. m2 terasa cena Stav
BYT 19 Byt č.17 65 23   rez
BYT 20 Byt č.18 41 12   rez
BYT 21 Byt č.19 110 28   pred
BYT 22 Byt č.20 55 15   pred
BYT 23 Byt č.21 44 12   pred
BYT 24 Byt č.22 53 3   rez

 

Vizuály

Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal

Výstavba

Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal