Mlynčeky - byty/apartmány

 

Byty/apartmány

 

Súčasťou projektu IBV Mlynčeky je rekonštrukcia rozostavanej budovy s 3 nadzemnými podlažiami. Plánované byty-apartmány budú riešené ako 1 až 3-izbové jednotky s adekvátnym sociálnym zázemím. Súčasťou každej navrhovanej jednotky je terasa. K jednotkám budú pričlenené skladovacie bunky na 1.NP. Na priľahlom pozemku sú navrhované státia pre automobily.

Priložená štúdia je orientačná, dispozície bytov sa môžu počas realizácie meniť.

Cena bytu je orientačná!

Stavba má vydané právoplatné stavebné povolenie.

 

1. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
BYT 1 73,0 6,0 141 000 voľný
BYT 2 60,2 12,9 120 000 voľný
BYT 3 49,1 14,7 104 000 voľný
BYT 4 59,3 13,6 119 000 voľný
BYT 5 63,4 14,0   rez
BYT 6 42,8 14,7   rez
BYT 7 44,4 15,6   rez
BYT 8 67,5 13,8 137 000 voľný
CEST. KANC. 59,9 13,8 123 000 voľný
REAL. KANC. 58,3 13,8 121 000 voľný

 

2. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
BYT 11 76,8 6,0 148 000 voľný
BYT 12 72,3 42,5 175 000 voľný
BYT 13 52,6 7,7   rez
BYT 14 57,6 11,1   rez
BYT 15 62,0 38,1   rez
BYT 16 44,6 31,4   rez
BYT 17 46,1 14,7 101 000 voľný
BYT 18 46,8 23,8 112 000 voľný

 

3. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
BYT 19 65 28 148 000  
BYT 20 40 12   rez
BYT 21 107 28   rez
BYT 22 58 11,3   rez
BYT 23 47 11,8   rez
BYT 24 53 2 96 000  

 

Vizuály

Eyereal Eyereal Eyereal Eyereal

Výstavba

Eyereal Eyereal